Rola rodzica w procesie poznawania świata przez dziecko.

Na każdym etapie rozwoju dziecko uczy się czegoś nowego, zbiera doświadczenie, kształtuje swoje poglądy i wartości, a przede wszystkim buduje swoją osobowość. Rozwijając swoje zainteresowania czy  poznając nowe możliwości i ludzi z otaczającego go świata, kształtuje pewność siebie, poczucie wartości i dumy z własnych osiągnieć. Rozwija umiejętności społeczne, proces radzenia sobie w sytuacji trudnej czy konfliktowej. U podstaw każdej nauki leży obserwacja i naśladownictwo. Na początku bacznie przygląda się czemuś lub komuś, następnie próbuje odtworzyć to czego chce się nauczyć, a na końcu wyciąga wnioski do kolejnej próby wykonania czynności. W procesie uczenia się ważną rolę odgrywa nauczyciel. Nauczycielem jest każdy kto może przekazać nową wiedzę czy umiejętności. To głównie jego zachowanie i zdolności obserwuje, i naśladuje młody człowiek. Dla każdego dziecka najważniejszym nauczycielem jest rodzic, opiekun. Na początku drogi rozwojowej mały człowieka chłonie jak gąbką wszystko to co widzi. Naśladuje zachowanie, czynności, gesty i słowa przekazywane przez środowisko, w którym przebywa. Rolą rodzica jest pokazanie świata wszystkimi zmysłami. Przekazanie takich wartości i norm, które będą akceptowane społecznie, a co za tym idzie ułatwią odnalezienie się w środowisku społecznym czy trudnej sytuacji. Szczególnie wtedy zwracajmy uwagę na to co przekazujemy naszemu maluchowi. Wiele zależy od nas…
Może okazać się, że zachowanie naszych dzieci jest naszym lustrzanym odbiciem.

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=xnGmjrdN-gU][youtube http://www.youtube.com/watch?v=w42vdZhOad4]