Sportowy Psycholog Paulina Krasowska

Psycholog sportowy

PSYCHOLOGIA SPORTU to połączenia treningu ciała i umysłu. Wykorzystanie teorii, zasad i technik zaczerpniętych z psychologii ma na celu rozwijanie potencjału sportowego i kształtowanie rozwoju osobistego zawodnika.

Zadaniem psychologa sportowego jest wydobywanie i pobudzanie uśpionych możliwości sportowca. Zawodnik trenując powinien zarówno budować umiejętności fizyczne, kondycję czy technikę, ale również procesy zachodzące w jego osobowości. Bez względu na wiek, specyfikę dyscypliny i poziom wytrenowania, praca nad wzmocnieniem sfery mentalnej jest istotnym elementem rozwoju każdego sportowca, także poza boiskiem. Trening mentalny zakłada poszukiwanie harmonii pomiędzy ciałem a umysłem poprzez całościowe przygotowanie zawodnika do startu.

Jakie korzyści może przynieść systematyczne stosowanie treningu mentalnego?

 • Poprawa umiejętności koncentracji uwagi i radzenia sobie z czynnikami zakłócającymi
 • Widoczny wzrost poczucia pewności siebie zawodnika/trenera
 • Rozwój skutecznych strategii radzenia sobie ze stresem
 • Podniesienie jakości działania zawodnika
 • Wyznaczenie optymalnego poziomu motywacji zawodnika
 • Wzrost wiary we własne umiejętności i zdiagnozowanie optymalnego poziomu aspiracji zawodnika po okresie kontuzji

Kiedy trening mentalny jest wskazany?

 • Funkcjonowanie zawodnika na treningach jest lepsze niż podczas zawodów
 • Zawodnik ma trudność z poprawnym wykonywaniem czynności w obecności innych osób (rywali, publiczności, mediów, rodziny, przyjaciół)
 • Przed i w trakcie zawodów w głowie sportowca pojawia się zwątpienie we własne możliwości i umiejętności
 • U zawodnika pojawia się lęk i strach podczas zawodów
 • Zawodnik traci koncentrację w kluczowych momentach rywalizacji
 • Zawodnik ma trudność w osiągnięciu poziomu sportowego po kontuzji wyleczonej w 100%
 • Zawodnik chce rozwinąć w większym stopniu swoje mentalne przygotowanie do zawodów